9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

haberler

Genel olarak Pompaların sınıflandırılması mekanik konfigürasyonuna ve çalışma prensibine göre yapılır.Pompaların sınıflandırılması esas olarak iki ana kategoriye ayrılır:

santrifüj pompası.) 1.) Dinamik pompalar / Kinetik pompalar

Dinamik pompalar, akışkan pompa çarkının yanından geçerken veya içinden geçerken ona hız ve basınç verir ve daha sonra bu hızın bir kısmını ek basınca dönüştürür.Kinetik pompalar da denir Kinetik pompalar, santrifüj pompalar ve pozitif deplasmanlı pompalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Dinamik Pompaların Sınıflandırılması
1.1) Santrifüj Pompalar
Santrifüj pompa, akışın ve basıncın dinamik olarak oluşturulduğu dönen bir makinedir.Enerji değişiklikleri pompanın iki ana parçası olan pervane ve salyangoz veya gövde sayesinde meydana gelir.Gövdenin görevi pervane tarafından boşaltılan sıvıyı toplamak ve kinetik (hız) enerjisinin bir kısmını basınç enerjisine dönüştürmektir.

1.2) Dikey Pompalar
Dikey pompalar başlangıçta kuyu pompalama için geliştirildi.Kuyunun delik boyutu, pompanın dış çapını sınırlar ve böylece genel pompa tasarımını kontrol eder.2.) Deplasmanlı Pompalar / Pozitif deplasmanlı pompalar

2.) Deplasmanlı Pompalar / Pozitif deplasmanlı pompalar
Pozitif deplasmanlı pompalarda, hareketli eleman (piston, piston, rotor, lob veya dişli) sıvıyı pompa gövdesinden (veya silindirden) uzaklaştırır ve aynı zamanda sıvının basıncını yükseltir.Yani deplasmanlı pompa basınç geliştirmez;yalnızca bir sıvı akışı üretir.

Deplasmanlı Pompaların Sınıflandırılması
2.1) Pistonlu pompalar
Pistonlu bir pompada, bir piston veya piston yukarı ve aşağı hareket eder.Emme stroku sırasında, pompa silindiri taze sıvıyla dolar ve boşaltma stroku, onu bir çek valf aracılığıyla boşaltma hattına doğru iter.Pistonlu pompalar çok yüksek basınçlar oluşturabilir.Bu tip pompaların altında pistonlu, pistonlu ve diyaframlı pompalar yer alır.

2.2) Döner Tip Pompalar
Döner pompaların pompa rotoru, dönerek veya dönme ve yörünge hareketi ile sıvının yerini değiştirir.Bir sıvının taşınması için bir araç sağlayan, yakın şekilde takılmış kamlar, loblar veya kanatlar içeren bir mahfazadan oluşan döner pompa mekanizmaları.Kanatlı, dişli ve loblu pompalar pozitif deplasmanlı döner pompalardır.

2.3) Pnömatik Pompalar
Pnömatik pompalarda sıvıyı hareket ettirmek için basınçlı hava kullanılır.Pnömatik ejektörlerde, basınçlı hava, sıvıyı yerçekimiyle beslenen bir basınçlı kaptan bir çek valf aracılığıyla, tankın veya alıcının tekrar dolması için gereken süreye göre aralıklı bir dizi dalgalanmayla boşaltma hattına doğru değiştirir.

 

 

 


Gönderim zamanı: Ocak-14-2022