9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

haberler

Genel olarak pompaların sınıflandırılması, mekanik konfigürasyonu ve çalışma prensibi temelinde yapılır.Pompaların sınıflandırılması temel olarak iki ana kategoriye ayrılır:

santrifüj pompası.) 1.) Dinamik pompalar / Kinetik pompalar

Dinamik pompalar, sıvı pompa çarkından geçerken veya içinden geçerken sıvıya hız ve basınç verir ve ardından bu hızın bir kısmını ek basınca dönüştürür.Kinetik pompalar olarak da adlandırılır Kinetik pompalar iki ana gruba ayrılır ve santrifüj pompalar ve pozitif deplasmanlı pompalardır.

Dinamik Pompaların Sınıflandırılması
1.1) Santrifüj Pompalar
Santrifüj pompa, akış ve basıncın dinamik olarak üretildiği dönen bir makinedir.Enerji değişimleri, pompanın iki ana parçası, çark ve salyangoz veya gövde sayesinde gerçekleşir.Muhafazanın işlevi, çark tarafından boşaltılan sıvıyı toplamak ve kinetik (hız) enerjinin bir kısmını basınç enerjisine dönüştürmektir.

1.2) Dikey Pompalar
Dikey pompalar başlangıçta kuyu pompalamak için geliştirilmiştir.Kuyunun delik boyutu, pompanın dış çapını sınırlar ve böylece genel pompa tasarımını kontrol eder.2.) Deplasmanlı Pompalar / Pozitif deplasmanlı pompalar

2.) Deplasmanlı Pompalar / Pozitif deplasmanlı pompalar
Pozitif deplasmanlı pompalar, hareketli eleman (piston, piston, rotor, lob veya dişli) sıvıyı pompa gövdesinden (veya silindirden) uzaklaştırır ve aynı zamanda sıvının basıncını yükseltir.Böylece deplasmanlı pompa basınç oluşturmaz;sadece bir sıvı akışı üretir.

Deplasmanlı Pompaların Sınıflandırılması
2.1) Pistonlu pompalar
Pistonlu bir pompada, bir piston veya piston yukarı ve aşağı hareket eder.Emme stroku sırasında, pompa silindiri taze sıvı ile dolar ve tahliye stroku onu bir çek valf vasıtasıyla tahliye hattına iter.Pistonlu pompalar çok yüksek basınçlar geliştirebilir.Pistonlu, pistonlu ve diyaframlı pompalar bu tip pompaların altındadır.

2.2) Döner Tip Pompalar
Döner pompaların pompa rotoru, sıvıyı ya dönerek ya da dönen ve yörüngede dönen bir hareketle değiştirir.Bir sıvıyı taşımak için bir araç sağlayan, sıkı bir şekilde takılmış kamlar, loblar veya kanatlara sahip bir mahfazadan oluşan döner pompa mekanizmaları.Kanatlı, dişli ve loblu pompalar pozitif deplasmanlı döner pompalardır.

2.3) Pnömatik Pompalar
Pnömatik pompalarda sıvıyı hareket ettirmek için basınçlı hava kullanılır.Pnömatik ejektörlerde, sıkıştırılmış hava, sıvıyı yerçekimi ile beslenen bir basınçlı kaptan bir çek valf vasıtasıyla tahliye hattına, tankın veya alıcının tekrar doldurması için gereken süre kadar aralıklı bir dizi darbeyle yer değiştirir.

 

 

 


Gönderim zamanı: Ocak-14-2022